Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken Friesland en Noord-Holland

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken vrijdagochtend 14 juni de provincie Friesland en vrijdagmiddag de provincie Noord-Holland.

koningspaar-in-frieslandProvincie Friesland
Leeuwarden: ontvangst op het Provinciehuis en rondwandeling over het Hofplein

Begroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer J.A. Jorritsma, en de burgemeester van Leeuwarden, de heer F. Crone, bij het provinciehuis. Ontmoeting met het college van Gedeputeerde Staten, de vice-voorzitter van de Provinciale Staten, de griffier en de fractievoorzitters. Aansluitend gaan de Koning en Koningin per koets van het provinciehuis naar het Hofplein. Erehaag door leerlingen van de Máximaschool en de Willem-Alexanderschool. Op het plein wandeling langs diverse presentaties van ‘Leeuwarder thema’s’, Duurzaamheid, Hofstad, nominatie voor Culturele Hoofdstad 2018 en Elfstedenstad. Aanbieding van kinderboek ‘Spiegelspreuk’. (Bron: ANP; foto: Robin Utrecht)

Akkrum: Slingerapen en Mastklimmen (gemeente Boarnsterhim)
Begroeting door de burgemeester van de gemeente Boarnsterhim, de heer T. Baas. De Koning en Koningin wandelen over de Tsjerkebleek met diverse activiteiten in het kader van de sage van het dorp Manke Meine en Kromme Knilles en de typisch Akkrumse sporten Slingerapen en Mastklimmen.

Joure: rijtoer per koets (gemeente Skarsterlân)
Ontvangst bij de Heremastate door de burgemeester van de gemeente Skarsterlân, mevrouw M. Looman. De Koning en Koningin gaan verder per koets (een Landauer met een span Friese paarden). Rijtoer over de Midstraat met koetsen, ruiters, muziek en sjezen met Friese paarden.

Elahuizen (gemeente Gaasterlân-Sleat):
Begroeting door de burgemeester van Gaasterlân-Sleat, de heer W. Hoornstra. Eresaluut door de schutterij van Sloten. De Koning en Koningin gaan per oldtimer naar het schip De Beatrix, waarop stichting It Sailhûs watersportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap organiseert.

Stavoren: bezoek aan de haven (gemeente Súdwest-Fryslân)
Begroeting door de burgemeester van Súdwest-Fryslân, de heer H.H. Apotheker. Eresaluut door de plaatselijke schutterij. Het bezoek aan Stavoren staat in het teken van visserij/toerisme en het zomercarnaval. Korte wandeling over de Havenweg, kade, naar de MS Friesland. Op de kade zijn diverse muziekoptredens, in de binnenhaven wordt door de jeugd gezeild. De Koning en Koningin gaan aan boord van de MS Friesland voor de overtocht naar Noord-Holland.

Vaartocht over het IJsselmeer, informele bijeenkomst:
De MS Friesland vaart van Stavoren naar Enkhuizen. Aan boord worden de provincies Fryslân en Noord-Holland aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners uit beide provincies. De Commissaris van de Koning in Fryslân en de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes, zijn hierbij aanwezig.

Provincie Noord-Holland
Enkhuizen: aankomst met de boot en wandeling door centrum
Begroeting bij de valreep door de burgemeester van de gemeente Enkhuizen, de heer J.G.A. Baas. De Koning en Koningin wandelen door het oude centrum van de Blauwpoortsbrug naar het eindpunt in de Schimmelstraat.

Hoorn: wandeling door het centrum en activiteiten op het plein
Begroeting door de burgemeester van de gemeente Hoorn, de heer G.O. van Veldhuizen, bij de Grote Oost. De Koning en Koningin wandelen naar de Roode Steen, het centrale plein in Hoorn, en worden toegezongen door de inwoners van Hoorn. Aansluitend langs het Westfries Museum naar het eindpunt bij de West.

Zaandam: bezoek aan diverse activiteiten op het Hembrugterrein (gemeente Zaanstad)
Begroeting door de burgemeester van de gemeente Zaanstad, mevrouw G.H. Faber. Wandeling over het Hembrugterrein, een voormalige munitiefabriek tussen het Noordzeekanaal en de Zaan. Het terrein was in gebruik tussen 1897 en 2003 en er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen. De Koning en Koningin wandelen langs een aantal presentaties zoals creatieve industrie en jeugdactiviteiten.

Haarlem: afronding van het bezoek aan de provincie Noord-Holland
In het provinciehuis van Noord-Holland is er een ontmoeting van de Koning en Koningin met de leden van Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. Aansluitend vertrek per bus naar de Grote Markt. Begroeting door de burgemeester van de gemeente Haarlem, mr. B.B. Schneiders. Korte wandeling naar het bordes van het stadhuis. De Koning en Koningin worden ter afsluiting van het bezoek toegezongen.

(Bron: Koninklijkhuis.nl)