Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken Flevoland en Overijssel

 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken woensdagochtend 19 juni de provincie Flevoland en woensdagmiddag de provincie Overijssel.

Provincie Flevoland

Almere: ontvangst bij de Esplanade met diverse optredens

koningspaar-in-flevolandBegroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, de heer L. Verbeek, en de burgemeester van de gemeente Almere, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, bij de Esplanade. Bij aanvang en het bezoek is er een optreden van het Almeerse Jeugd Symfonie Orkest (AJSO). Aansluitend bezoeken de Koning en Koningin het paviljoen ‘Growing green cities’. Hier presenteren  leerlingen van de MBO opleiding van het Groenhorst College de mogelijkheden van landbouw in de stad. Aansluitend een demonstratie van een fitnessles voor ouderen op basis van het thema ‘Smart society’. Vanuit hun huiskamer doen de ouderen via een beeldscherm mee.  Kunstschilders met een verstandelijke beperking tonen hun werk. Het bezoek wordt afgesloten  met het ‘Almere lied’ door sopraan Elise de Koning, het AJSO, en 600 schoolkinderen. (ANP; foto: Robin Utrecht)

Lelystad: activiteiten op het Stadhuisplein en ontmoeting met provinciaal bestuur

Begroeting door de burgemeester van de gemeente Lelystad, mevrouw M. Horselenberg. Via een erehaag met Antilliaanse en Surinaamse trommelaars lopen de Koning en Koningin naar het Stadhuisplein. Op het plein zijn er diverse activiteiten gebaseerd op het thema ‘Ruimte voor talent’. Zo is er een presentatie van de ruim 100 nationaliteiten in Lelystad, een presentatie van talentvolle sporters, een optreden van de jeugdband  ‘My School’s Talent’ en een uitvoering van het ‘Polderlied’ door 200 schoolkinderen. Aansluitend ontmoeten de Koning en Koningin het college van Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van Provinciale Staten.

Emmeloord: bezoek aan het centrum van Emmeloord met diverse activiteiten (gemeente Noordoostpolder)

Begroeting door de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, de heer A. van der Werff, bij de Deel. In de Beursstraat presenteren alle 10 dorpen uit de Noordoostpolder zich. Ontmoeting met leerlingen van de school met de meest originele Koningsspelen, PCB De Branding uit Swifterband. De Koning en Koningin lopen naar het Pastoor Koopmansplein voor activiteiten in het kader van het thema ‘Eerlijk Eten’, onder meer een streekproductenmarkt, biologische teelt en veredeling van pootgoed voor de productie in ontwikkelingslanden.

Ens: informele bijeenkomst (gemeente Noordoostpolder)

In de voormalige Nederlands Hervormde kerk van Ens worden de provincies Flevoland en Overijssel aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners uit beide provincies. De Commissaris van de Koning in Overijssel, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, is hier ook bij aanwezig.

Provincie Overijssel

’s Heerenbroek: bijwonen start van dorpsfeest viering 650 jarig bestaan (gemeente Kampen)

Begroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, en de burgemeester van de gemeente Kampen, mr.drs. B. Koelewijn bij het verenigingsgebouw. Het thema van het bezoek aan Overijssel is ‘Ontmoet de mensen in Overijssel’. Hierbij wordt aangesloten bij twee plaatsen waarvan de inwoners op dat moment een bijzonder jubileum vieren (’s Heerenbroek en Goor). Bij het verenigingsgebouw lopen de Koning en Koningin langs een aantal festiviteiten.

Tevens wordt het startsein gegeven voor het dorpsfeest ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan van ’s Heerenbroek  Dat gebeurt door het onthullen van een kunstwerk, een plattegrond van het dorp. Het kunstwerk is gemaakt door een van de dorpsbewoners, de heer A. Swiers.

Zwolle: bezoek aan het provinciehuis en opening tentoonstelling over Kroonappels

Begroeting door de burgemeester van de gemeente Zwolle, drs. H.J. Meijer, bij het provinciehuis. Korte ontmoeting van de Koning en Koningin met het college van Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. Aansluitend wonen de Koning en Koningin de opening bij van een tentoonstelling over de Kroonappels van het Oranje Fonds in het Bestuurscentrum van het provinciehuis. Ook ontmoeten zij een aantal vertegenwoordigers van genomineerde projecten voor de Kroonappels. Het Britten Jeugd Strijkorkest uit Zwolle geeft een kort optreden. Burgemeester Meijer geeft in zijn functie van voorzitter van de regio IJsselland een korte inleiding op de IJssellandgemeenten. Tevens is er een korte ontmoeting met de betrokken burgemeesters en aan aantal inwoners. Het bezoek aan Zwolle wordt afgesloten met een optreden van de Pioniers uit Nijverdal, winnaar van de popprijs Overijssel 2013.

Goor: bijwonen start van de viering van 750 jaar stadsrechten voor Goor (gemeente Hof van Twente)

Begroeting door de burgemeester van de gemeente Hof van Twente, mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, bij het Schoolfeestplein. Onthulling van de nieuwe zonneauto van het Solar Team Twente. Het team bestaat uit studenten van de Universiteit Twente. Welkom van de Koning en Koningin op het plein met optredens en activiteiten van 1200 kinderen van alle basisscholen uit Goor. Voortzetting van het bezoek in een feesttent in aanwezigheid van de burgemeesters uit de 14 gemeenten van de Regio Twente en een aantal inwoners. De Commissaris van de Koning houdt een kort welkomstwoord en de voorzitter van de Regio Twente, de heer P.E.J. den Oudsten, houdt een korte inleiding namens de Twentse gemeenten. Daarnaast zijn er ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stadsrechten voor Goor optredens van onder anderen blokfluitiste Ellen Peters uit Oldenzaal, finaliste Prinses Christina Concours, de jeugdbigband Big Bang uit Hengelo, zanger Jeroen Ekkerink, winnaar van songfestival The Voice of Twente voor geestelijk gehandicapten. Het bezoek aan de provincie Overijssel wordt afgesloten met de symbolische start van de feestelijke activiteiten in Goor door het zingen van het volkslied ‘Goors Victorie’ door alle artiesten op het podium.

(Bron: Koninklijkhuis.nl)