Koninklijke onderscheidingen tijdens Koningsdag

Koningsdag is een dag waarop in veel Nederlandse gemeenten Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt, zogenaamde lintjesregen. Voordat een Koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt, is er echter al een heel voortraject doorlopen.

koninklijke-onderscheiding-koningsdagMisschien kent u wel iemand die u wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Van belang hierbij is dat het om een persoon moet gaan met een langdurige bijzondere verdienste binnen bijvoorbeeld het verenigingsleven en voor de gehele samenleving. Bij langdurig moet u denken aan een periode van tenminste 12 jaar. Vaak kan het dan gaan om vrijwilligers die op sociaal-maatschappelijk gebied actief zijn binnen de gemeente. Verder is het ook zo dat personen in aanmerking komen met zeer uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving. U kunt hierbij denken aan mensen die een prestatie of inspanning geleverd hebben, die bijzonder belangrijk is voor de maatschappij.

Wanneer u iemand wilt voordragen, dan is het van belang om de termijnen in acht te nemen. Dit scheelt per gemeente dus controleer dit voor uw gemeente. Concreet betekent dit dat wanneer u zou willen dat iemand op Koningsdag in 2014 wordt onderscheiden, u het voorstel bij veel gemeente hiertoe vóór 1 juli 2013 dient aan te leveren. Wanneer het gaat om de uitreiking bij een andere gelegenheid, dan dient het voorstel minimaal 6 maanden van tevoren te worden ingediend. Naar aanleiding van uw voorstel zal de burgemeester, alsmede de Commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden, de betreffende minister adviseren over het voorstel. Bij een positieve beslissing wordt de Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.