2000 gasten bij inhuldiging in de Nieuwe Kerk

Bij de inhuldiging van Willem-Alexander op 30 april 2013 zijn in de Nieuwe Kerk kunnen zo’n 2000 gasten aanwezig zijn. Bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 waren er dat nog 3000 dus dat zijn er 1000 minder.

inhuldiging-willem-alexander-nieuwe-kerkHet aantal gasten moet worden beperkt vanwege brandvoorschriften, derhalve mogen er geen tribunes meer in de Amsterdamse kerk worden gebouwd. De voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, Fred de Graaf, organiseert de bijeenkomst en heeft het nog druk met het rondkrijgen van de uitnodigingenlijst. De belangrijkste gasten staan vast, hieronder een globaal overzicht:

 1. 1000 gasten van de Staten-Generaal
 2. 500 gasten Koninklijk Huis
 3. 501 Burgers

 • 1000 gasten van de Staten-Generaal
  Dit is de grootste groep gasten en bestaat vooral uit mensen die ook bij Prinsjesdag in de Ridderzaal zitten:
  • leden van de Tweede Kamer. Zij mogen een gast meenemen.
  • leden van de Eerste Kamer met gast.
  • Delegaties van de drie Staten in het Caribisch deel van Nederland: Aruba, Curacao en St Maarten
  • Ministers en staatssecretarissen
  • Ambassadeurs uit de meer dan 140 landen waarmee Nederland een relatie heeft
  • De Hoge Colleges van Staat: Raad van State, Algemene Rekenkamer, De nationale Ombudsman
  • De president van de Hoge Raad en enkele vicepresidenten
  • Commissarissen van de Koningin
  • Burgemeesters van enkele steden
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties
 • 500 gasten Koninklijk Huis
  • Koninklijk Huis
  • Leden Koninklijke familie
  • Afgevaardigden van bevriende koningshuizen
  • Bijzondere missies van landen of organisaties
  • Vrienden
 • 501 Burgers
  De Commissarissen van de Koningin hebben de taak om mensen te selecteren die een afspiegeling zijn van de samenleving.

Alle mogelijke plekken voor burgers bij de inhuldiging van Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk zijn vergeven. De 12 provincies hebben samen 501 burgers voorgedragen om de inhuldiging op 30 april in Amsterdam bij te wonen. De oudste burger is 101 jaar, de jongste 12 jaar, aldus de Eerste Kamer dinsdag.

De provincies hebben veel vrijwilligers en mantelzorgers voorgesteld aan de organiserende Eerste en Tweede Kamer, maar ook veel ondernemers, jongeren, mensen uit onderwijs, zorg, sport&cultuur, minderheidsgroepen, cliëntenorganisaties en Oranjeklanten.

Iedereen die uitgenodigd is voor de inhuldiging van Willem-Alexander in de Nieuwe Kerkheeft een zitplaats en de uitnodigingen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.