200 jaar koninkrijk programma

Zaterdag 30 november 2013 start de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Het ochtendprogramma wordt georganiseerd door Stichting Scheveningen Viering Gedenkdagen en de gemeente Den Haag. Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk organiseert het middag- en avondprogramma.

Zaterdagochtend bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de nagespeelde historische landing van Prins Willem Frederik in 1813 op Scheveningen. In de middag vindt in de Ridderzaal in Den Haag een officiële bijeenkomst plaats waarbij het koningspaar en  Prinses Beatrix der Nederlanden aanwezig zullen zijn. De start van de viering wordt ’s avonds afgesloten met het jaarlijkse Koninkrijksconcert in het Circustheater in aanwezigheid van de Koninklijke Familie.

I200-jaar-Koninkrijk-programman de jaren 1813-1815 werd de basis gelegd voor het Koninkrijk en de ontwikkeling ingezet naar een democratisch bestel. Het kabinet Rutte I heeft in 2011 besloten om een Nationaal Comité in te stellen onder leiding van Ank Bijleveld-Schouten om feestelijke en bijzondere bijeenkomsten te organiseren waarbij de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en van onze democratie (politiek en maatschappelijk) centraal staan.

Tijdens de viering wordt stilgestaan bij het gezamenlijk verleden, heden en toekomst. En ook om te vieren wat alle inwoners van het Koninkrijk bindt: een democratie met gelijke rechten en plichten voor iedereen. Het Nationaal Comité organiseert zes nationale evenementen. 30 november is daarvan de eerste. De viering van het 200-jarig bestaan duurt tot en met 26 september 2015.

De komende twee jaar gaan we 200 jaar Koninkrijk dus uitgebreid vieren, het Nationaal Comité organiseert de volgende evenementen:

 • 30 november 2013 | Scheveningen/Den Haag: Start viering
  Huub Stapel speelt ’s ochtends de Prins van Oranje tijdens een spectaculair historisch schouwspel op Scheveningen. Het naspelen van die landing gebeurt eens in de 25 jaar. In de middag is er een officiële bijeenkomst in de Ridderzaal. ’s Avonds is er een feestelijk programma, waarbij het jaarlijkse Koninkrijksconcert samenvalt met een artiestengala in het Circustheater.
 • 29 maart 2014 | Den Haag: Grondwetdag
  Het Haags Grondwetpad staat op deze dag centraal. Tijdens deze ‘wandeling door de geschiedenis van de grondwet’  openen de panden van de constitutionele instellingen die aan het pad liggen hun deuren voor publiek. In deze video ziet u een deel van het Grondwetpad, in 2010 officieel geopend door Ernst Hirsch Ballin en Jozias van Aartsen. Het Nationaal Comité organiseert een serie voorstellingen waarin een historisch grondwetdebat wordt nagespeeld. Ook zijn er debatten voor scholieren en studenten.
 • 19 t/m 25 mei 2014 | Sint Maarten: Jeugddebatwedstrijden
  200 jaar Koninkrijk is breder dan alleen 200 jaar Nederland. Daarom brengt het Nationaal Comité de viering ook in het Caribische deel van ons koninkrijk onder de aandacht. Zo organiseert het Koninkrijksjeugdparlement in de week van 19 mei een aantal jeugddebatwedstrijden op Sint Maarten.
 • 30 augustus 2014 | Maastricht: Internationale oriëntatie
  200 jaar na het begin van het Congres van Wenen richten de festiviteiten in Maastricht zich op het thema: ‘internationale oriëntatie: Nederland in de wereld en in Europa’. Het jaarlijkse culinaire festival Preuvenemint op het Vrijthof staat in 2014 in het teken van 200 jaar Koninkrijk. Dit evenement duurt vier dagen.
 • 18 april 2015 | Zwolle: Ruimte voor actief burgerschap
  Bent u lid van een vereniging? Dan bent u niet de enige. De verenigingsdichtheid in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Die verenigingen bestaan dankzij een groot aantal vrijwilligers. Zwolle biedt op 18 april 2015 ruimte voor dit soort actieve burgers. Sport en muziek spelen op deze dag een grote rol.
 • 26 september 2015 | Amsterdam: Eenheid in verscheidenheid
  Het programma voor deze dag is nog niet helemaal bekend. Op dit moment wordt gedacht aan een parade van verworvenheden en een mooie slotavond in een theater of stadion. In Amsterdam wordt deze dag teruggekeken op de viering van 200 jaar Koninkrijk, die dan bijna twee jaar heeft geduurd.

Nevenactiviteiten op initiatief van het Nationaal Comité
Er wordt een compositie gemaakt voor vier soorten orkesten en carillon. Die zal gedurende de viering door het hele land gespeeld worden, ook in wedstrijdverband. Op 30 november 2013 wordt deze compositie voor het eerst ten gehore gebracht. De winnaar van de wedstrijd mag dit bij het slotevenement in Amsterdam uitvoeren. Ook op school kunnen leerlingen aan de slag met 200 jaar Koninkrijk. ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, heeft lespakketten voor scholieren ontwikkeld. Deze lespakketten kunnen nu door de scholen besteld worden.

(Bron: 200jaarkoninkrijk.nl)