Nieuwe militaire status voor koning Willem-Alexander

Prins Willem-Alexander doet als aanstaand staatshoofd, na bijna 28 jaar, afstand van zijn huidige actieve militaire status. Voor zijn inhuldiging als Koning der Nederlanden wordt hem op verzoek eervol ontslag verleend.

Foto:  ANP

koning-willem-alexander-millitaire-statusDat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag meegedeeld. ”Ik ben trots op onze krijgsmacht en haar militairen”, stelt de prins in de Defensiekrant van donderdag.

Als staatshoofd en lid van de regering kan de koning geen actieve militaire functie meer vervullen binnen de Krijgsmacht. In de Defensiekrant legt de prins zijn positie uit aan medewerkers van het ministerie van Defensie.

Commandeur 
De Prins van Oranje is nu nog militair in de rang van commandeur bij de Koninklijke Marine. Hij heeft een overeenkomstige opperofficiersrang bij de andere krijgsmachtdelen. De koning mag wel zijn uniform blijven dragen bij gelegenheden, zonder rangonderscheidingstekens.

”Als koning zal ik mijn waardering voor defensie onverminderd tonen, in woord, daad en militair ceremonieel”, stelt de prins.

Volgens de krant is het voor het eerst sinds 1849 dat we weer een koning krijgen die als militair heeft gediend. ”Aangezien de koning behoort tot de Nederlandse regering, kan ik geen actief dienend militair meer zijn. Ik neem daarom ontslag, maar blijf straks als koning mijn trots voor en verbondenheid met de Nederlandse krijgsmacht uitdragen.”

 ‘Trots’  
Willem-Alexander: ”Ik heb zelf ervaren en met eigen ogen gezien wat onze mannen en vrouwen doen en laten voor onze vrede en veiligheid en die van anderen. Daar kan elke Nederlander trots op zijn.”

De Defensiekrant legt uit dat volgens de Nederlandse wet een militair in dienst geen deel kan uitmaken van de regering. En dat geldt ook voor de koning.

Door: ANP