Handboek Koningsspelen 2014

IVASS Sport en Bewegen heeft voor de Koningsspelen 2014 op 25 april een handboek gemaakt voor de organisatoren. In dit handboek is uitgebreid beschreven wat u nodig heeft voor het organiseren van de koningsspelen o.a. een draaiboek, beschrijvingen van alle spelonderdelen, communicatieplan, veiligheidsplan en materialenlijsten.

Kort samengevat bevat het Koningsspelen handboek het volgende:

  • koningsspelen handboek 2013Draaiboek (voorbereiding, programma en uitvoering)
  • Beschrijving van alle onderdelen voor elke leeftijdsgroep (elk spel op een aparte pagina met alle nodige informatie voor dat spel)
  • Praktische aanwijzingen voor vrijwilligers voor het leiding geven aan de spelen
  • Materiaallijsten (voor elk spel en de totaallijst)
  • Communicatieplan (met o.a. voorbeeld Facebook pagina en  Twitterpagina)
  • Veiligheidsplan (veilig spelen en veilig gebruik van de ruimte)
  • Voorbeeld posters en uitnodigingen

Inkijk exemplaar
Wilt u zien hoe het handboek Koningsspelen eruit ziet? Bekijk hier 8 verschillende pagina’s uit het Handboek koningsspelen inkijk exemplaar om u een indruk te geven.

Draaiboek
In het draaiboek wordt in details omschreven wat de werkzaamheden zijn bij de voorbereiding, de uitvoering en wat er moet gebeuren na de koningsspelen.

Communicatieplan
Natuurlijk heeft elke school een goed contact met de ouders en lopen er genoeg vrijwilligers op de school. Hoe gaat u die nu zo snel benaderen om informatie geven over deze sportdag?

In dit handboek helpt IVASS Sport en Bewegen u ook met het maken van een Facebook pagina en een Twitter account. Zo kunt u snel en effectief de vrijwilligers benaderen om te helpen bij de sportdag. Uiteraard staat er ook in het plan hoe de kinderen via de computer op uw website kunnen kijken welke activiteiten zij gaan spelen. Ook maken zij een aanmeldingsformulier voor de vrijwilligers ect.

Veiligheidsplan
Welke veiligheidsmaatregelen moet u treffen om de sportdag zo veilig mogelijk te laten verlopen. Veiligheid staat altijd bovenaan de prioriteitenlijst van een evenement.  

IVASS Sport en Bewegen zullen u ongetwijfeld gaan attenderen op zaken die u en uw team allang weten en gemeengoed zijn binnen uw school, maar het is nooit overbodig om dat te delen met de vrijwilligers en er nog eens uitvoerig naar te kijken.

Handboek bestellen
Klik hier om het handboek Koningsspelen 2013 te bestellen.