Vergunning

Vergunning voor Koningsdag aanvragen? Koningsdag 2018 wordt gevierd op vrijdag 27 april 2018. In verband met de voorbereidingen en de veiligheid van dit feest is het noodzakelijk om alle evenementen en andere activiteiten waar een vergunning voor nodig zijn, vroegtijdig in beeld te hebben.

Ondernemers, verenigingen en particulieren die op deze dag een evenement of andere activiteiten willen organiseren worden daarom verzocht om zo snel mogelijk een vergunning aan te vragen.

Een vergunning is in ieder geval nodig voor:
• het houden van een evenement, het plaatsen van een kraam voor de verkoop van etenswaren, een podium, of een tent;
• het schenken van zwak alcoholische drank in de openbare ruimte, zoals het plaatsen van een biertap. Dit geldt ook voor terrassen welke niet vallen onder de exploitatie – en/of horecavergunning. Er wordt geen tapontheffing verstrekt aan particulieren.

Koningsdag 2018 vergunning Groningen
Wilt u tijdens Koningsnacht en/of Koningsdag 2018 een evenement organiseren, een standplaats innemen of een buitentap plaatsen? Hiervoor heeft u u een vergunning nodig en/of ontheffing van de Drank- en horecawet nodig.

Deze vergunning of tijdelijke ontheffing kunt u tot uiterlijk donderdag 18 januari 2018 aanvragen bij de gemeente . De gemeente behandelt alleen aanvragen die op tijd ingeleverd zijn. Ook hier geldt dat door het bijzondere karakter van Koningsdag een specifiek aanvraagbeleid is waardoor het kan zijn dat aanvragen worden afgewezen.
De gemeente kijkt graag met u wat er wél mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op deze website.

 

Koningsdag 2015 vergunning Amsterdam
Vanaf 20 november 2014 kunt u via deze website meer informatie vinden over het aanvragen van evenementenvergunningen voor Koningsdag 2015. U kunt dan ook hier het speciale aanvraagformulier downloaden. Net als voorgaande jaren geldt er een specifiek aanvraagbeleid voor evenementen op Koningsdag.

Richtlijnen vergunningen Koningsdag Amsterdam
Ten behoeve van de vergunningverlening op Koningsdag zijn specifieke richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen maken inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn op Koningsdag in Amsterdam. je kan hier de richtlijnen_vergunningen_koningsdag_2014 in pdf downloaden.