Prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia HEMA reclame

Prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia bij de HEMA. Leuk al die Koningsdag inhakers, maar de RVD zal hier nog strenger op gaan controleren met Koningsdag 2015. Dit naar aanleiding van een advertentie van Hema, ter gelegenheid van koningsdag, hielden drie meisjes in oranje kleding een masker voor met daarop een foto van de gezichten van prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia. Alleen consumenten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief hebben de advertentie ontvangen.

Koningsdag-Hema-reclame-prinsesjesVoor het gebruik van het portret van de drie prinsesjes heeft de HEMA geen toestemming gevraagd aan de RVD omdat zij de advertentie zag als een “ludieke actie” en verder geen problemen verwachtte. Helaas zag de RVD dit anders en heeft zij Hema verzocht de advertentie te verwijderen.

De RVD is van oordeel dat de afbeeldingen van leden van het Koninklijk Huis niet voor commerciële en promotionele doeleinden mogen worden gebruikt omdat de prinsesjes een beroep kunnen doen op hun portretrecht op grond van artikel 21 Auteurswet.

Artikel 21 Auteurswet bepaalt dat men zich mag verzetten tegen het gebruik van “een portret” als hiervoor een redelijk belang bestaat. In de jurisprudentie is bepaald dat er sprake is van een portret wanneer een duidelijke herkenbare foto van een persoon wordt gebruikt. Bij een redelijk belang kan worden gedacht aan iemand die in zijn privé-sfeer wordt geraakt of ongewild wordt geassocieerd met een bepaald product of bepaalde dienst. Tegenover het belang van de geportretteerde kan een ander belang staan, bijvoorbeeld het belang van het publiek om geïnformeerd te worden. Het is aan de rechter om een juiste afweging te maken.

Dat de leden van het Koninklijk Huis niet geassocieerd willen worden met een reclame-uiting van Hema en dat daar geen ander (belangrijker) belang dan het commerciële belang van Hema tegenover staat, lijkt mij evident. Gelukkig is Hema goed op de hoogte van het feit dat zij weinig kans van slagen heeft wanneer de rechter zich hierover zou buigen en heeft zij na het verzoek van de RVD de advertentie direct verwijderd.