Koningsdag 2014 evenementen vergunning

Dat we in 2014 voor het eerst Koningsdag vieren is inmiddels bekend. vergunning-koningsdag-aanvragenDat dit normaal op 27 april gevierd wordt ook, maar omdat deze dag in 2014 op een zondag valt, vieren we de eerste Koningsdag op zaterdag 26 april 2014.

De aanvraagperiode voor een evenementenvergunning en/of een tapontheffing voor Koningsdag 2014 loopt nog tot en met 19 december 2013. Je kan hier het formulier_evenementen_ihkv_koningsdag_2014 in pdf downloaden.

Evenementenvergunning en/of tapontheffing
Ingevulde aanvraagformulieren kan je t/m 19 december 2013 indienen:

Tapontheffing via het Ondernemingsdossier
Amsterdamse horecaondernemers kunnen de ontheffing om met een buitentap alcohol te schenken voor Koningsdag 2014 dit jaar ook digitaal aanvragen via het Ondernemingsdossier en indienen tot en met 19 december.

Je zal als ondernemer eerst een Ondernemingsdossier aan moetgen maken, maar kan vervolgens kan je snel de aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/horeca. Voor hulp bij het aanmaken van het Ondernemingsdossier kan je mailen naar helpdesk@dossieroporde.nl of bellen met 0187 645294.

Wanneer heb je voor Koningsdag een vergunning nodig?
Je hebt onder meer een Koningsdag vergunning en/of ontheffing nodig voor:

  • Het houden van een evenement en/ of het maken van (versterkte) muziek.
  • Het plaatsen van een buitentap met max. 2 kranen (uitsluitend toegestaan aan de Amsterdamse horeca in het bezit van een geldige drankvergunning).
  • Straatverkoop op Damrak en Rokin

Richtlijnen vergunningen Koningsdag
Ten behoeve van de vergunningverlening op Koningsdag zijn specifieke richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen maken inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn op Koningsdag in Amsterdam. je kan hier de richtlijnen_vergunningen_koningsdag_2014 in pdf downloaden.